Ett fel har inträffat

Ett fel inträffade vid laddningen av sidan www.sjukresor.sll.se.

Här hittar du inloggning till .

Här hittar du anmälan till Utbildning i sjukresor.


Kontaktinformation

Har du frågor – ring Helpdesk 08 686 31 70.

Måndag–fredag 9–16, lunchstängt 12–13.

sjukreseenheten@sl.se

An error has occurred

An error has occurred while loading the page www.sjukresor.sll.se

Here you will find login to .

Here you will find the application to Utbildning i sjukresor.


Contact information

Do you have questions – call Helpdesk 08 686 31 70.

Monday–Friday 09AM – 04PM, closed for lunch 12PM – 01PM.

sjukreseenheten@sl.se